Kategoria: ABC Frankowicza

ABC Frankowicza #49

ABC Frankowicza #49

Niejednokrotnie kredytobiorcy rezygnowali z rozpoczynania batalii z bankiem z uwagi na mieszany charakter ich kredytu. Obawiali się bowiem, że Sąd odmówi przyznania im statusu konsumenta i tym samym sprawę przegrają. Do 8 czerwca 2023 r. przeważał powyższy pogląd. Tego dnia jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym wskazał, że umowę kredytu może unieważnić […]

ABC Frankowicza #48

ABC Frankowicza #48

W ostatnim czasie kurs franka utrzymuje się na podobnym poziomie. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorcy frankowi nie mają zmartwień. W dniu 22 czerwca 2023 roku Narodowy Bank Szwajcarii podniósł stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego, co oznacza, że rata odsetkowa wzrośnie o jedną szóstą.  Stopy procentowe są najwyższe od września 2008 roku, ale to […]

ABC Frankowicza #47

Kiedy od dłuższego czasu każdy z nas odczuwa negatywne skutki inflacji, na trudną sytuację z pewnością nie może narzekać sektor bankowy. Z ogłoszonych w ostatnim czasie wyników finansowych za I kwartał br. wynika, że banki odnotowują rekordowe zyski. Dla przykładu, zysk Grupy Banku Pekao S.A. wyniósł w tym czasie 1 mld 446 mln zł, co oznacza […]

ABC Frankowicza #46

Rok temu informowaliśmy Państwa o naszych sukcesach w sądach Apelacji Szczecińskiej i Katowickiej wskazując na szybkie terminy wyznaczania rozpraw oraz wydawania orzeczeń. Dziś powracamy z aktualizacją tematu. Mamy jeszcze lepsze informacje. Ponownie możemy pochwalić się wręcz błyskawicznymi rozstrzygnięciami, które zostały wydane w sądach także spoza wyżej wymienionej lokalizacji. W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sąd […]

ABC Frankowicza #45

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 15 kwietnia 2023 r. pozwy przeciwko bankom muszą być kierowane wyłącznie do Sądu z okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Zmiana ta obowiązywać będzie przez 5 lat. Głównym celem nowelizacji jest odciążenie Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydziału Frankowego, w którym obecnie czas oczekiwania nawet na pierwszy termin rozprawy wynosi 3 […]

ABC Frankowicza #44

Tak. Na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem, aby unieważnić zawartą umowę kredytu we frankach jest skierowanie sprawy do sądu. Niemniej jednak coraz częściej można unieważnić umowę kredytu bez konieczności stawiania się osobiście w sądzie, chociaż nie jest to praktykowane we wszystkich sprawach.  Na mocy przepisów tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. sądy otrzymały uprawnienia, które spowodowały […]

ABC Frankowicza #43

Postępowanie sądowe charakteryzuje się tzw. dwuinstancyjnością. Od wyroku pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. W przypadku spraw frankowych przeważnie sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy, zaś drugiej instancji sąd apelacyjny. Od pewnego czasu możemy jednak zauważyć, że banki przegrywając w drugiej instancji szukają ratunku poprzez złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Banki jednak […]

ABC Frankowicza #42

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na kolejne pytania prejudycjalne dotyczące sposobu rozstrzygania w sprawach dot. kredytów frankowych. Pierwsze zagadnienie dotyczyło możliwości usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia pozostałej, uczciwej części, w mocy. TSUE wskazał, że sąd krajowy nie może podzielić nieuczciwego postanowienia umownego i usunąć jego części (w przypadku Deutsche Bank zapisu „za zgodą banku”), […]

ABC Frankowicza #41

Jedną z cech charakterystycznych umów kredytu na cele mieszkaniowe jest fakt ich zawarcia na kilkanaście, a bardzo często kilkadziesiąt lat. Część kredytobiorców zastanawia się co się stanie w przypadku gdy jeden ze współkredytobiorców zmarł. Czy nadal istnieje możliwość pozwania banku ? Odpowiedź jest prosta – tak. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w kodeksie cywilnym prawa i obowiązki zmarłego przechodzą […]

ABC Frankowicza #40

Kiedy kurs franka szwajcarskiego wiosną tego roku osiągał rekordową wysokość odpowiedzialność za ten stan zrzucano przede wszystkim na wybuch wojny na Ukrainie i działania Szwajcarskiego Banku Narodowego. W czerwcu tego roku, bowiem Bank niespodziewanie – pierwszy raz od 2007 roku podniósł stopy procentowe. Po tej decyzji rynek zareagował najsilniejszym od 2015 roku  umocnieniem CHF. Jak […]