Strefa Kredytobiorcy

Spory windykacyjne

W prowadzonych przez nas sprawach niejednokrotnie spotykamy się z nadużywaniem przez pomioty takie jak: banki, parabanki, firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne, firmy pożyczkowe, telekomy – swojej silniejszej pozycji wobec drugiej strony.  Trudna sytuacja życiowa, a także brak świadomości prawnej dłużników skutecznie umożliwiają ww. podmiotom prowadzenie działań mających na celu uzyskanie jak największych zysków, nie rzadko kosztem strony słabszej. Zawyżone koszty, niezasadnie naliczane opłaty – to chyba najłagodniejsze reperkusje nie zawsze uczciwej aktywności tychże podmiotów.

Mając na uwadze potężną skalę rynku wierzytelności w Polsce nie sposób wymienić wszystkie podmioty, przeciwko którym prowadzimy spory windykacyjne. Najczęściej jednak trafiają do nas klienci pozwani przez:

firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne:

Ultimo, Kruk, Prokura, Best, Get Back, Hoist, Eques Debitum, Altus, Debito, Lindorff, Presco, easyDEBT, Open Finance, EOS, GPM Vindexus, VPF I, Universe, Casus Finanse, Fast Finance, Kredyt Inkaso, Omega Wierzytelności, Trigon, Unifund, Horyzont, Future, Kredyt Inkaso, Agio Wierzytelności, Takto, DTP, Corpus Iuris, Secus, Proculus, Bison i in.

banki: 

Getin Noble Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PKO S.A., PKO BP S.A., Bank Handlowy S.A., Bank BPH S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Raiffeisen Bank International AG, Credit Agricole Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Bank BGŻ BNP Paribas, Alior Bank S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., AIG Bank Polska S.A, ING Bank Śląski S.A., Santander Consumer Bank S.A. i in.

firmy pożyczkowe:

Provident Polska S.A., TAKTO Finanse Sp. z o.o., VIVUS Finance Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z  o.o., Ferratum Bank p.l.c. i in.

Odległość nie ma znaczenia – z uwagi na specyfikę spraw windykacyjnych oraz potrzeby naszych klientów swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju i na każdym etapie sprawy.

Wyróżniamy trzy podstawowe etapy sprawy windykacyjnej:

I. Etap polubowny

Podjęcie czynności pozasądowych dążących do osiągnięcia porozumienia z wierzycielem i wypracowanie dla dłużnika możliwie najkorzystniejszych warunków ugody (reprezentacja klienta przed wierzycielem, sporządzanie pism do wierzyciela, negocjacje)

II. Etap sądowy

Podjęcie czynności sądowych sprowadzających się do udzielenia klientowi możliwie najszerszej ochrony jego interesów w postępowaniu przed sądem (reprezentacja klienta przed sądem, sporządzanie pism procesowych)

III. Etap egzekucyjny

Podjęcie czynności sprowadzających się do bieżącego monitorowania i kontrolowania prawidłowości działań podejmowanych przez komornika sądowego w toku trwającego postępowania egzekucyjnego (sporządzanie pism do komornika, skarg na czynności komornika, wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych).

Na przełomie 10-ciu lat istnienia kancelarii wypracowaliśmy unikalny system walki z podmiotami finansowymi. Jako nieliczni na rynku podmiotów świadczących pomoc dla „frankowiczów” (osób posiadających kredyty frankowe) oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytu wraz z aneksami.

Obsługujemy sprawy z całego kraju. Istnieje możliwość zdalnego rozpoczęcia i prowadzenia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub skype.