ABC Frankowicza #49

Kredytobiorca prowadzący działalność gospodarczą również może unieważnić umowę kredytu przed sądem - 17.07.2023

Niejednokrotnie kredytobiorcy rezygnowali z rozpoczynania batalii z bankiem z uwagi na mieszany charakter ich kredytu. Obawiali się bowiem, że Sąd odmówi przyznania im statusu konsumenta i tym samym sprawę przegrają. Do 8 czerwca 2023 r. przeważał powyższy pogląd. Tego dnia jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym wskazał, że umowę kredytu może unieważnić także osoba, która przeznaczyła kredyt do użytku częściowo związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w części na cel niezwiązany z tą działalnością. Istotne przy tym jest, aby cel gospodarczy nie miał charakteru dominującego. 

Jak zatem określić kiedy mamy do czynienia z charakterem dominującym? Oczywiście każdorazowo Sąd jest zobowiązany uwzględnić wszystkie istotne okoliczności towarzyszące umowie kredytu. Pomocny przy ustalaniu powyższego może okazać się w szczególności podział pożyczonego kapitału na cel związany z działalnością zawodową i pozazawodową  – cel, który przeważa ma charakter dominujący. Również okoliczność, że w kredytowanej nieruchomości działalność gospodarcza jest prowadzona tylko przez jednego z kredytobiorców może stanowić pewien wyznacznik. Tym samym dla sądów nie powinno już mieć znaczenia, że kredytowana nieruchomość była wynajmowana lub prowadzono w niej działalność gospodarczą, o ile cel konsumpcyjny jest dominujący (przeważa nad zawodowym). 

Korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej otwiera kolejnej części kredytobiorców drogę do unieważnienia umowy kredytu. Mogą oni podobnie, jak inni frankowicze starać się o uzyskanie zwrotu całości dotychczas wpłaconego kapitału i umorzenie zadłużenia. 


Galeria