Strefa Kredytobiorcy

Mediacje z bankami

Ugoda frankowa z bankiem

W poprzednich latach banki rzadko wychodziły z inicjatywą ugodowego rozwiązania tematu wadliwych kredytów frankowych. Biorąc jednak pod uwagę obecne statystki rozstrzygnięć sądowych (ponad 90 % spraw wygranych przez kredytobiorców frankowych), niektóre banki uruchomiły procedury pozwalające na zawarcie ugody.

Obecnie banki umożliwiające polubowne rozwiązanie problemu toksycznych kredytów frankowych możemy podzielić na dwie grupy:

  • składające propozycje zgodnie z rekomendacją prezesa Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2020 roku (np. PKO BP S.A., ING Bank Śląski S.A.)
  • składające własne propozycje ugodowe (np. Bank Millennium S.A., mBank S.A.)

Trzeba wyraźnie w tym miejscu wskazać, że rozwiązania ugodowe wszystkich banków mają obecnie jeden wspólny cel – zabezpieczenie interesu instytucji finansowej i jej zysków.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom niektórych z kredytobiorców, oferujemy pełną reprezentację w takim postępowaniu, w tym zwłaszcza:

  • inicjujemy proces zawarcia ugody, a następnie analizujemy pod względem ryzyk  przedstawiony przez bank projekt ugody
  • przygotowujemy dla klienta wyliczenia hipotetycznej korzyści finansowej z zawarcia ugody i następnie porównujemy je z możliwymi korzyściami wynikającymi z sądowego stwierdzenia nieważności umowy
  • przeprowadzamy wszystkie formalności związane z zawarciem ugody

Podpisanie ugody z bankiem odnośnie kredytu frankowego, najczęściej zamyka możliwości skutecznego wszczęcia sporu sądowego. W związku z powyższym zachęcamy już na tym etapie do podjęcia współpracy z kancelarią. Prosimy o przesłanie propozycji ugodowej lub umowy kredytowej na adres email: m.pludowski@kppp.pl W razie jakichkolwiek pytań możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem 608 64 91 07.

Na przełomie 10-ciu lat istnienia kancelarii wypracowaliśmy unikalny system walki z podmiotami finansowymi. Jako nieliczni na rynku podmiotów świadczących pomoc dla „frankowiczów” (osób posiadających kredyty frankowe) oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytu wraz z aneksami.

Obsługujemy sprawy z całego kraju. Istnieje możliwość zdalnego rozpoczęcia i prowadzenia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub skype.