Strefa Kredytobiorcy

O nas

Od przeszło dekady zespół prawników kancelarii prowadzi skuteczną walkę z instytucjami finansowymi (m.in. bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi) zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Wieloletnia obserwacja rynku i doskonała znajomość specyfiki sporów prowadzonych z różnorodnymi instytucjami finansowymi, a także nieustanna konieczność podążania za zmianami zachodzącymi na rynku obrotu wierzytelnościami pozwalają zapewnić kompleksową i rzetelną obsługę prawną powierzonych nam spraw.

Od 2015 roku nieprzerwanie rozwijamy dział wsparcia prawnego dla „frankowiczów”, czyli osób, które zawarły umowę „kredytu pseudofrankowego”. Niemalże we wszystkich tego typu umowach zawarte są klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne), które powodują zawyżenie zobowiązania kredytobiorcy wobec banku, naruszając równowagę kontraktową stron.

W ramach swojej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą prawną spraw związanych z umowami kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego, zarówno poprzez występowanie z powództwem do sądu w imieniu naszych klientów, jak również poprzez podjęcie obrony w sytuacji wniesienia przez bank pozwu w związku z wypowiedzeniem danej umowy kredytowej. Ponadto, prowadzimy sprawy z funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, bankami, firmami pożyczkowymi i innymi podmiotami na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Dzięki ściśle ukierunkowanemu zakresowi usług, bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów oraz doskonale nam znanym mechanizmom rządzącym rynkiem finansowym w Polsce, powierzenie nam prowadzenia sprawy znacząco zwiększa szanse na osiągnięcie pozytywnego rezultatu. Nasze biura znajdują się w Warszawie oraz we Wrocławiu, jednak z powodzeniem prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

Radcowie prawni i adwokaci

Mateusz Płudowski

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi sporów konsumentów z instytucjami finansowymi. Od wielu lat odpowiedzialny jest za bezpośredni kontakt z klientami kancelarii. Ekspert w licznych publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wierzytelności oraz sporów konsumenckich. Od kilku lat specjalizuje się w sporach dotyczących kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego.

https://www.onet.pl/video/programy/kredyty-frankowe/4v29f74,6c2ea0e6

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ugoda-frankowa-z-bankiem-to-sie-nie-oplaca/n2dql8x

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zawieszenie-splaty-kredytu-w-chf-to-mozliwe/mgzslwt

https://kppp.pl/pl/frankowiczu-nie-zwlekaj-z-pozwem-artykul-kancelarii-w-tygodniku-polityka-z-dnia-22092021-r-197

https://www.youtube.com/watch?v=A4ZPw6XlhHg

Aleksandra Płudowska

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Swoje doświadczenie zdobywała w renomowanych wrocławskich kancelariach. Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w sporach z bankami, firmami windykacyjnymi oraz funduszami sekurytyzacyjnymi. Pozyskaną wiedzę i zdobyte doświadczenie umiejętnie przekłada na opracowywanie strategii procesowych wysoce zwiększających szansę na pozytywne zakończenie sprawy.

Mateusz Malaka

Radca prawny – koordynator zespołu

Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W swojej ponad 10-letniej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie jako radca prawny w największych polskich firmach windykacyjnych, reprezentując w sporach sądowych fundusze sekurytyzacyjne oraz banki. Obecnie specjalizuje się zagadnieniach związanych z tematyką abuzywności klauzul umownych w kredytach walutowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Reprezentuje klientów kancelarii w sprawach toczących się przed sądami na terenie całego kraju. W ramach poszerzania wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i finansów w 2018 roku złożył z pozytywnym wynikiem egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego.

Adam Marcinkiewicz

Radca prawny – koordynator zespołu

Specjalizacja: kredyty frankowe

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Radca prawny od 2012 roku. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na tle umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej.

Magda Białas

Adwokat – z-ca koordynatora zespołu

Specjalizacja: kredyty frankowe

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Od 2022 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2014 roku podczas pracy w kancelariach prawnych. Przedmiotem jej zainteresowań jest tematyka związana z procesem cywilnym. Obecnie zajmuje się sporami dotyczącymi kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. W kancelarii odpowiada za optymalizację wewnętrznych procedur oraz wyznaczanie merytorycznych kierunków prowadzonych postępowań.

Paulina Czapla-Zdanowska

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W swojej 7-letniej karierze zawodowej współpracowała z kancelariami prawnymi na terenie Wrocławia oraz z jednym z dużych banków. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematyką abuzywności klauzul umownych w kredytach indeksowanych oraz denominowanych do franka szwajcarskiego. Reprezentuje klientów kancelarii w sprawach toczących się przed sądami na terenie całego kraju. Z kancelarią współpracuje od 2018 r.

Dorota Walczyk

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2017 roku wpisana na listę radców prawnych OIRP Wrocław.

Jej zainteresowania koncentrują się na prawie zobowiązań, prawie bankowym, ochronie konsumenta i pomocy osobom zadłużonym.

Alicja Szuszkiewicz

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych wrocławskich kancelariach. Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie m.in. prawa cywilnego, w szczególności sporów z instytucjami finansowymi. Obecnie koncentruje się na prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na tle umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej.

Dorota Drapisz-Drozd

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikację adwokacką odbywaną w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu zakończyła złożonym egzaminem adwokackim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2014r. w kancelariach prawnych we Wrocławiu i Wałbrzychu. Ostatnie 6 lat zajmowała stanowisko asystenta sędziego w sądzie okręgowym. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i cywilnym. W Kancelarii zajmuje się problematyką kredytów waloryzowanych do waluty obcej.

Magdalena Piechota-Młot

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dochodzeniu należności na etapie windykacyjnym, sądowym i egzekucyjnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, bankowym. Od 2017 roku Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Obecnie koncentruje się w swojej praktyce na sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą.

Tomasz Bańbura

Radca prawny

Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra ukończył Podyplomowe Studium „Gospodarka Nieruchomościami – Wycena” na Politechnice Wrocławskiej. Przez ponad 5 lat zdobywał doświadczenie zawodowe w największych w Polsce kancelariach windykacyjnych, zajmując się obsługą prawną spraw należących do portfeli funduszy inwestycyjnych oraz klientów B2B. Z Kancelarią związany jest od 2018 roku, gdzie odpowiada za kompleksową obsługę prawną spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

Katarzyna Tomczyk

Adwokat

Specjalizacja: kredyty frankowe

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2013 roku w renomowanych wrocławskich kancelariach. W przedmiocie jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne i gospodarcze. Aktywnie reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz postępowaniach polubownych z instytucjami finansowymi. Obecnie zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych.

Anna Giżewska

Adwokat

Specjalizacja: kredyty frankowe

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych wrocławskich kancelariach. Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności sporów z instytucjami finansowymi. Obecnie koncentruje się na prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na tle umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej. Reprezentuje klientów kancelarii w sądach na terenie całego kraju. Z kancelarią związana od 2021 roku.

Joanna Matuła

Adwokat

Specjalizacja: kredyty frankowe

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2020 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2015 r. doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych wrocławskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak i rodzinnego oraz karnego. Aktualnie koncentruje się na prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom, prowadząc jednocześnie własną praktykę zawodową. Reprezentuje klientów kancelarii w sądach na terenie całego kraju. W pracy adwokata ceni sobie możliwość niesienia pomocy poprzez wnikliwą analizę stanu prawnego, dzięki której możliwe jest udzielenie trafnych porad.

Magdalena Szymkow

Adwokat

Specjalizacja: kredyty frankowe

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent kierunków Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozszerzające kwalifikacje zdobyła studiując podyplomowo ekspertyzę dokumentów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2008 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie zaś w uznanych kancelariach adwokackich oraz korporacjach prawniczych, gdzie prowadziła sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje prowadząc sprawy sądowe. Obecnie zorientowana na obsługę klientów pozostających w sporach z bankami w sprawach kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Prawnicy i aplikanci

Artur Grams

Prawnik

Specjalizacja: antywindykacja sądowa

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do jego zadań należy bieżący kontakt z klientem, sporządzanie pism procesowych, monitorowanie prowadzonych spraw na etapie sądowym oraz zadania administracyjne.

Jakub Szabunia

Aplikant radcowski

Specjalizacja: antywindykacja sądowa, kredyty frankowe

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do jego zadań należy wstępna analiza spraw oraz obsługa postępowań na etapie sporu sądowego. Z kancelarią współpracuje od 2022 roku.

Barbara Wolska

Aplikant radcowski

Specjalizacja: kredyty frankowe

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2022 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2017 roku podczas pracy w kancelariach prawnych. Od 2021 roku zajmuje się kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do franka szwajcarskiego. Z kancelarią współpracuje od 2022 roku.

Krystian Radek

Aplikant radcowski

Specjalizacja: antywindykacja sądowa, kredyty frankowe

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie praktyk studenckich we wrocławskich i częstochowskich kancelariach prawnych. Do jego zadań należy bieżąca obsługa klienta, sporządzanie pism procesowych oraz monitorowanie prowadzonych spraw na etapie sądowym. Z kancelarią współpracuje od 2018 r.

Joanna Sobera

Aplikant adwokacki

Specjalizacja: kredyty frankowe

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2022r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2017 roku w kancelariach prawnych i prokuraturze. Od 2020 roku zajmuje się kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Z kancelarią współpracuje od 2022 roku.

Arletta Gosławska

Aplikant adwokacki

Specjalizacja: kredyty frankowe

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Od 2021 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2017 roku w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych. Z kancelarią współpracuje od 2023 roku.

Aleksandra Futyma

Aplikant adwokacki

Specjalizacja: kredyty frankowe

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2024 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2021 r. zajmuje się kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do franka szwajcarskiego. Z kancelarią współpracuje od 2024 r.

Roksana Sworobowicz

Aplikant adwokacki

Specjalizacja: kredyty frankowe

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2023 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2020 r. zajmuje się kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do franka szwajcarskiego. Z kancelarią współpracuje od 2024 r.

Prawnicy współpracujący

dr Hanna Mardo

Radca Prawny

Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim oraz Università di Pisa we Włoszech.

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w kancelariach prawnych, w zakładach ubezpieczeń oraz w Biurze Rzecznika Finansowego. Obecnie prowadzi kancelarię radcy prawnego w Poznaniu i udziela pomocy prawnej konsumentom pozostającym w sporze z przedsiębiorcami. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim oraz Università di Pisa we Włoszech. Jej badania naukowe koncentrują się na ochronie konsumentów, w szczególności na rynku usług finansowych, oraz na postępowaniach grupowych.

Bartosz Witkowski

Adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2012 r., pracując w warszawskich kancelariach prawnych. Od 2017 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką Bartosz Witkowski z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym oraz dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Współpracuje z Kancelarią w zakresie obsługi Klientów i występowaniem na rozprawach w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą.

Kadra wsparcia administracyjnego

Nikola Wójcicka

Asystent prawny

Absolwentka kierunku zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w renomowanej ogólnopolskiej kancelarii prawnej. Uczestniczy w codziennej pracy zespołów merytorycznych kancelarii. Dba o prawidłowy obieg dokumentacji w kancelarii. Z kancelarią współpracuje od 2023 roku.

Marta Kurzyk

Asystent prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej wyniesione ze współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi.

Uczestniczy w codziennej pracy zespołów merytorycznych kancelarii oraz dba o prawidłowy obieg dokumentacji w kancelarii. Z kancelarią współpracuje od 2024 roku.

Kacper Andrzejczyk

Praktykant

Student II roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do jego zadań należy bieżąca pomoc zespołowi kancelarii w zleconych zadaniach.

Kamil Kurzawa

Specjalista ds. IT

Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Do jego zakresu obowiązków należy obsługa systemów komputerowych w firmie. Poza tym odpowiada za wdrażanie nowego oprogramowania, bezpieczeństwo sieci oraz monitorowanie sprawnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

Elżbieta Płudowska

Specjalista ds. administracyjnych

Specjalista ds. administracji, wcześniej wieloletni pracownik uczelni wyższych. W kancelarii odpowiedzialna za kontakt z sądami w prowadzonych sprawach, prowadzenie archiwum, bieżącą obsługę dokumentacji oraz pocztę wychodzącą.

Iga Kobryń

Konsultant ds. obsługi klienta

Do jej zadań należy bieżąca pomoc zespołowi. Odpowiada za kontakt z klientami oraz prace administracyjno-biurowe. Z kancelarią współpracuje od 2024 r.