ABC Frankowicza #51

Wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. (C-140/22) - od kiedy kredytobiorcom należą się odsetki ustawowe za opóźnienie? 07.12.2023

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał wątpliwości zarówno polskich sądów, jaki i frankowiczów. Odsetki ustawowe za opóźnienie będą liczone od dochodzonej pozwem kwoty od dnia wezwania banku do zapłaty, ewentualnie od dnia złożenia pozwu/doręczenia odpisu pozwu pozwanemu

Dotychczas duże rozbieżności w orzecznictwie budziła kwestia okresu za jaki powinny zostać przyznane odsetki za opóźnienie od zasądzonych w wyroku kwot. Część sędziów stała na stanowisku, że odsetki mogą być naliczane dopiero od dnia, w którym powód złożył oświadczenie o skutkach unieważnienia umowy kredytu. Niejednokrotnie takie oświadczenie sąd odbierał od powoda na ostatniej rozprawie w I instancji, a zdarzały się sytuację, że pouczenie miało miejsce dopiero w II instancji. Z tej przyczyny (niezależnej od powoda) kredytobiorcy byli pozbawiani pewnego rodzaju rekompensaty za zwłokę banku w realizacji należnego im świadczenia. Bank bowiem powinien spełnić roszczenie jeszcze przed złożeniem pozwu, tj. w odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. usuwa wątpliwości i jednoznacznie wskazuje, że prawo europejskie stoi na przeszkodzenie uzależniania naliczania odsetek od daty pouczenia powodów o skutkach unieważnienia umowy kredytu. Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób posiadających tzw. kredyty frankowe. Nie jest tajemnicą, że postępowania sądowe potrafią toczyć się latami, szczególnie w tych bardziej obciążonych wydziałach. Dzięki ww. rozstrzygnięciu czas ten nie będzie zmarnowany, kredytobiorcy będą bowiem mogli otrzymać pewnego rodzaju wynagrodzenie za oczekiwanie na wyrok. Dla przykładu: w wypadku dotychczasowej spłaty kredytu w wysokości 200 000 zł, przy założeniu czasu trwania procesu sądowego w wymiarze 3 lat, odsetki ustawowe za opóźnienie wyniosą ponad 67 500 zł.

Wobec stanowiska TSUE tracą także na atrakcyjności ugody proponowane przez niektóre banki. Dotychczas propozycje porozumienia sprowadzały się do częściowego lub całkowitego umorzenia salda zadłużenia i ewentualnie zwrotu części nadpłaconych rat. Obecnie, aby ugody stały się w jakikolwiek sposób korzystne dla kredytobiorców powinny uwzględniać także należność za czas poświęcony na zakończenie sprawy frankowej. W przeciwnym wypadku różnica między wyrokiem, a ugodą będzie wynosiła średnio kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Podsumowując, z przeprowadzenia postępowania sądowego płynie dla kredytobiorców więcej korzyści niż z zawarcia ugody. Po wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. sądzono, że sytuacja frankowiczów nie może być już bardziej klarowna i korzystna. Orzeczenie z dnia 7 grudnia 2023 r. pokazuje, że każda wątpliwość polskich sądów powinna być rozstrzygana na korzyść konsumenta. Nie pozostaje zatem nic innego niż rozpocząć działania we własnej sprawie frankowej. 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy,  szacunkowych korzyści w przypadku wygranej, a także wniesienia powództwa do Sądu.


Galeria