ABC Frankowicza #56

Bank bez zarzutu zatrzymania - TSUE i Sąd Najwyższy ponownie po stronie Frankowiczów - 04.07.2024

Sytuacja banków w sprawach frankowych staje się faktycznie z miesiąca na miesiąc coraz trudniejsza. Wciąż pojawią się nowe przełomowe orzeczenia, które wskazują sądom kierunek rozstrzygania, w zakresie tych nielicznych zagadnień, co do których można było dopatrzyć się jeszcze pewnych wątpliwości. 

Jednym z takich orzeczeń jest postanowienie TSUE z dnia 8 maja 2024 r. wydane w sprawie C-424/22. 

Czego dotyczy to orzeczenie? Dotychczas banki w toku postępowań sądowych często podnosiły zarzut zatrzymania, co mogło spowodować, że Sąd mógł zasądzić w wyroku należności  kredytobiorców, ale ich wypłatę uzależnić od warunku w postaci konieczności zaoferowania bankowi zwrotu, tego co bank im udostępnił przy podpisaniu umowy. 

Zgodnie z omawianym postanowieniem TSUE z dnia 8 maja 2024 r. zarzut zatrzymania podnoszony przez bank w procesie, nie może prowadzić do ograniczenia słusznych roszczeń kredytobiorcy wynikających ze stosowania przez bank z nieuczciwych postanowień umownych. Zatem w toku procesu sądowego banki nie będą mogły skutecznie ponosić zarzutu zatrzymania, tym samym nie będą mogły dokonywać sztucznych rozliczeń mających na celu wyłącznie niesłuszne ograniczenie roszczeń kredytobiorców.  

Stanowisko to potwierdził również Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 19 czerwca 2024 r. (III CZP 31/23) uznając, że prawo zatrzymania już po unieważnieniu umowy kredytu również jest niedopuszczalne, jeżeli można potrącić wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Uchwała ma moc zasady prawnej. 

Zapadły więc kolejne orzeczenia, które wprost ułatwią kredytobiorcom dochodzenie należnych im roszczeń. 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl w celu przygotowania analizy umowy i ugody oraz szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.


Galeria