Strefa Kredytobiorcy

Sankcja Kredytu Darmowego Kancelaria

Sankcja kredytu darmowego

Wiele umów kredytów gotówkowych (konsumenckich) zawiera postanowienia sprzeczne z ustawą o kredycie konsumenckim. Art. 45 ww. ustawy stanowi, że w przypadku określonych naruszeń konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Jakie warunki formalne muszą zostać spełnione: kwota kredytu nie może przekraczać kwoty 255 550,00 zł (lub jej równowartości w walucie obcej), a umowa kredytu musi być zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku (a w przypadku kredytów hipotecznych musi być zawarta do dnia 22 lipca 2017 r.).

Sankcja kredytu darmowego materiały filmowe

Sankcja kredytu darmowego

SKD – Jakie daje korzyści


Sankcja kredytu darmowego

SKD - jak skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?


Sankcja kredytu darmowego

SKD – czym jest i dla kogo?


Sankcja kredytu darmowego

SKD - Darmowy kredyt w Alior Banku


Sankcja kredytu darmowego

SKD - w których umowach znajdują się naruszenia?


Jakie są przykładowe uchybienia praw konsumenta:

  1. umowa kredytu nie została zawarta na piśmie, 
  2. umowa nie zawiera określenia rodzaju kredytu konsumenckiego,
  3. w umowie nie zawarto informacji na temat spłaty kredytu, 
  4. w umowie nie określono stopy oprocentowania albo innych kosztów kredytu,
  5. brak informacji o RRSO,
  6. brak informacji dotyczącej możliwości odstąpienia od umowy, 
  7. brak informacji o prawie do spłaty kredytu przed terminem,
  8. pozaodsetkowe koszty kredytu przewyższając granice określone ustawą,
  9. umowa przewiduje naliczanie odsetek od kredytowanych kosztów kredytu.

Jest to katalog otwarty, naruszeń można wskazać o wiele więcej, dlatego warto przekazać swoją sprawę do analizy prawnikowi. 

Co można zrobić w takiej sprawie? 

Konsument chcący skorzystać z sankcji kredytu darmowego musi złożyć do banku/instytucji finansowej oświadczenie w tym przedmiocie. Musi być to oświadczenie na piśmie. Jeżeli umowa jest w trakcie spłaty można złożyć takie oświadczenie w dowolnym momencie, jeżeli kredyt został już spłacony termin do złożenia takiego oświadczenia został oznaczony jako rok od daty wykonania umowy, czyli od całkowitej spłaty zobowiązania.

Po odmowie przez bank zastosowania sankcji kredytu darmowego należy wystąpić z pozwem do sądu.

Wynikiem postępowania jest spłacenie tylko kapitału zaciągniętego kredytu i zwrot wszystkich odsetek, prowizji oraz innych opłat i kosztów. Skutkuje to także anulowaniem przyszłych odsetek oraz obniżeniem raty.

Dokumenty do analizy umów związanych z sankcją kredytu darmowego wraz z telefonem kontaktowym prosimy przesłać na następujący adres email: kancelaria@kppp.pl. Prosimy w miarę możliwości przesyłać pliki spakowane do formatu .zip. Maksymalna wielkość pliku, który można wysłać na powyższy adres, to 5 MB.

Analiza umowy przeprowadzana przez zespół radców prawnych zawsze jest bezpłatna. Staramy się zapoznać z Państwa dokumentami w ciągu 3 dni roboczych.

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów udzielimy Państwu wyczerpującej odpowiedzi w zakresie zasadności wniesienia powództwa przeciwko bankowi oraz szans na pozytywne rozstrzygnięcie. Przedstawimy także ścieżkę działania oraz konsekwencje przyjętej strategii procesowej. Do każdej sprawy związanej z sankcją kredytu darmowego podchodzimy indywidualnie. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszej pomocy, po skompletowaniu dokumentów wezwiemy bank do zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek, prowizji i innych kosztów. Jeżeli bank dobrowolnie nie zwróci pobranych kwot lub nie dojdzie do zawarcia ugody, sprawę skierujemy do sądu.

Na przełomie przeszło 10-ciu lat istnienia kancelarii wypracowaliśmy unikalny system walki z podmiotami finansowymi, co pozwala nam z sukcesem prowadzić sprawy naszych klientów. Obsługujemy sprawy z całego kraju. Istnieje możliwość zdalnego rozpoczęcia i prowadzenia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub spotkania on-line

.