ABC Frankowicza #53

Postępowania frankowe przyspieszą – zajmie się tym nowy pełnomocnik przy Ministrze Sprawiedliwości - 31.01.2024

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powołał pełnomocnika do spraw ochrony praw konsumenta, którego zadaniem będzie przede wszystkim zajęcie się kompleksowo kredytami frankowymi i sporami, które z tego tytułu wynikły, tak aby wpłynąć na przyspieszenie postępowań sądowych. 

Pełnomocnikiem powołanym na wskazane powyżej stanowisko została dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, która od wielu lat jest szczególnie zaangażowana w sprawy kredytów frankowych. 

Powołanie pełnomocnika ma wpłynąć przede wszystkim na usprawnienie i przyspieszenie postępowań sądowych. Działanie te miałyby być podejmowane dwutorowo tj. poprzez opracowanie zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby frankowiczom dochodzenie swoich praw w sądach oraz poprzez współpracę z sądami w celu przyspieszenia postępowań związanych z kredytami frankowymi.

Powyższe działania są podyktowane głównie chęcią przyspieszenia sporów o kredyty waloryzowane, tak aby toczące się postępowania nie trwały tak długo jak to się dzieje obecnie. 

Jak zauważył Minister Sprawiedliwości, duża grupa sędziów angażuje się w te sprawy, a jest mniej sędziów, którzy rozpoznawaliby „normalne” sprawy cywilne czy gospodarcze. Powołanie takiego pełnomocnika wskazuje, że Minister Sprawiedliwości, ma świadomość jak problematyczne i długotrwałe jest obecnie dochodzenie swoich praw przez frankowiczów i widzi potrzebę pomocy w tym zakresie. Liczba spraw frankowych wciąż rośnie, tylko w 2023 roku do warszawskich sądów trafiło kilkadziesiąt tysięcy pozwów.  

Należy wskazać, iż obecnie postępowanie sądowe w sprawie przeciwko Bankowi trwa ok. 3 lata. Oczywiście zdarzają się sprawy, w których ten czas jest krótszy bądź dłuższy. Jednak przedłużający się proces sądowy spowodowany jest najczęściej przepełnionymi sądami.

Mimo długotrwałego procesu sądowego kredytobiorcy decydują się na wystąpienie na drogę sądową, gdyż te działania dają im możliwość uwolnienia się od uciążliwej umowy kredytowej oraz gwarantują wyższe korzyści niż ugody proponowane przez banki. Warto przypomnieć, że TSUE w wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r. przesądził, że kredytobiorcom należą się odsetki ustawowe za opóźnienie za cały czas trwania procesu, co powoduje znaczny wzrost kwot zasądzanych na ich rzecz. 

Orzecznictwo w sprawach frankowych jest jednolite i korzystne, a planowane działania Ministerstwa Sprawiedliwości powinny korzystnie wpłynąć także na czas postępowań. 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy,  szacunkowych korzyści w przypadku wygranej, a także wniesienia powództwa do Sądu.


Galeria