Korzystna opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie C-520/21 - 17.02.2023 r.

Kolejna korzystne stanowisko dla kredytobiorców frankowych w przedmiocie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Rzecznik TSUE Anthony Michael Collins potwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu banki nie mogą się domagać od konsumenta żadnych dodatkowych roszczeń poza zwrotem kapitału kredytu. Przyznanie bankom jakiegokolwiek dodatkowego świadczenia prowadziłoby do naruszenia dyrektywy, która ma szczególnie chronić konsumentów przed takimi bezprawnymi działaniami.

Co więcej, rzecznik wskazał, że kredytobiorcy natomiast mogą się domagać od banku nie tylko zwrotu uiszczonych rat i odsetek od dnia wezwania do zapłaty, ale także dodatkowych roszczeń. W zakresie tych ostatnich wymaga to potwierdzenia przez sąd krajowy na podstawie polskich przepisów.

Finalnie kwestia zostanie jeszcze rozstrzygnięta w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego możemy spodziewać się w połowie 2023 roku. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że wyroki pokrywają się z wcześniejszymi opiniami rzecznika. Co więcej, TSUE już wcześniej wyrażał pogląd, zgodnie z którym banki nie powinny czerpać korzyści gospodarczych z umów, do których wprowadzały nieuczciwe klauzule.

Wydana opinia powinna zatrzymać pozwy banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i zachęcić kredytobiorców frankowych do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Unieważnienie umowy kredytu w CHF jest dla nich korzystne i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami na rzecz banku.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.

Na czym polega ugoda z bankiem? - podcast radcy prawnego Mateusza Płudowskiego opublikowany na łamach serwisu DZIENNIK GAZETA PRAWNA - 24.01.2023 r.

Zachęcamy Państwa do wysłuchania podcastu "Na czym polega ugoda z bankiem?", który ukazał się na łamach serwisu DZIENNIK GAZETA PRAWNA
"DGP Talk - Obiektywnie o biznesie" przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim.
Z materiału dowiecie się Państwo jak w rzeczywistości wygląda temat związany z ugodami proponowanymi przez banki i dlaczego frankowicze w dalszym ciągu wybierają drogę sądową

Całość podcastu można odsłuchać pod poniższym linkiem:
https://www.gazetaprawna.pl/podcasty/obiektywnie-o-biznesie/wideo/8644503,mateusz-pludowski-zamkniecie-kredytu-wczesniejsza-splata-nie-jest-czyms-co-wyklucza-droge-sadowa-podcast.html

Podsumowanie 2022 roku - 29.12.2022 r.

 

Koniec roku podsumowuje bardzo wzmożony okres pracy dla naszej kancelarii!

Rok 2022 zamykamy 100% skutecznością w zakończonych prawomocnie sprawach.
Był to również rok pełen eksperckich wystąpień w prasie ogólnopolskiej, gdzie w sposób rzetelny wyjaśnialiśmy frankowiczom, iż zdecydowanie warto walczyć o swoje prawa w sądzie, nie godząc się na krzywdzące zapisy w umowach kredytowych.
Padały ważne pytania i wyczerpujące odpowiedzi.

Robiliśmy wszystko, aby zespół naszej kancelarii w sposób profesjonalny doradzał, analizował i obsługiwał Państwa na najwyższym poziomie.
Warto zaznaczyć również, iż obecnie prowadzimy w Państwa imieniu ponad 900 spraw w sądach, i to właśnie pokazuje w jak ogromnym stopniu obdarzyliście nas Państwo zaufaniem – za co ogromnie dziękujemy.

Zapewniamy Państwa, że dołożymy wielkich starań, aby kolejny rok 2023 był jeszcze lepszy!
Kontakt z naszą kancelarią: +48 608 64 91 07 kancelaria@kppp.pl www.kppp.pl

Boże Narodzenie 2022 roku - 22.12.2022 r.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby odbyły się w spokoju oraz radości.
Życzymy także wszelkiej pomyślności w nowym 2023 roku.

Poradnik frankowicza. O czym należy wiedzieć przed pozwaniem banku? - zapraszamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym na stronach Dziennika Gazety Prawnej - 02.12.2022 r.

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją „Poradnik frankowicza. O czym należy wiedzieć przed pozwaniem banku?”
Artykuł został opublikowany na łamach serwisu DZIENNIK GAZETA PRAWNA przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim.

Sytuacja frankowiczów. Sześć kluczowych pytań i odpowiedzi - wywiad z mecenasem Mateuszem Płudowskim opublikowany na łamach BUSSINES INSIDER POLSKA ONET - 22.11.2022 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem, który pojawił się na na łamach serwisu Business Insider.
Radca prawny Mateusz Płudowski udziela w nim praktycznych wskazówek dla frankowiczów planujących wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi.
W naszym materiale prasowym pojawiają się bardzo istotne pytania w kwestii kredytów frankowych i padają rzeczowe odpowiedzi.

Całość publikacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://businessinsider.com.pl/prawo/sytuacja-frankowiczow-szesc-kluczowych-pytan-i-odpowiedzi/4hmjd8q

ABC Frankowicza #44 - Czy droga sądowa jest konieczna by unieważnić umowę kredytu w CHF? - 17.10.2022 r.

Tak. Na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem, aby unieważnić zawartą umowę kredytu we frankach jest skierowanie sprawy do sądu. Niemniej jednak coraz częściej można unieważnić umowę kredytu bez konieczności stawiania się osobiście w sądzie, chociaż nie jest to praktykowane we wszystkich sprawach.

Na mocy przepisów tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. sądy otrzymały uprawnienia, które spowodowały w większości przypadków usprawnienie pracy sądów poprzez umożliwienie przeprowadzania rozpraw zdalnych oraz wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych. Jeżeli zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów (np. umowy kredytu, regulaminów) jest wystarczający do wydania wyroku, wówczas sąd rezygnuje z wyznaczania rozprawy. Ogranicza on tym samym postępowanie dowodowe do minimum, rezygnując z przesłuchania świadków (najczęściej powoływanych przez pełnomocnika banku, którzy bardzo często nie mieli w ogóle styczności z kredytobiorcą), czy też przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości. Natomiast w przypadku jeśli w sprawie powstały jakieś zagadnienia wymagające wyjaśnienia przez kredytobiorców, sąd wzywa najczęściej pełnomocników stron do sporządzenia listy pytań do powodów, a ci swoje wyjaśnienia przesyłają na piśmie bezpośrednio do sądu.  Ewentualnie sąd wyznacza rozprawę, zazwyczaj w trybie wideokonferencji. Wówczas powód za pomocą łącza internetowego łączy się z sądem z dowolnego miejsca. Tym sposobem postępowanie sądowe trwa zwykle krócej, a dodatkowo nie naraża kredytobiorców na dodatkowy stres związany z przesłuchaniem bezpośrednio w siedzibie sądu.

Jedyną niedogodnością rozstrzygnięcia sprawy na posiedzeniu niejawnym jest to, że o wydaniu i treści wyroku strony są informowane listownie. Nie ma możliwości zjawienia się w sądzie i odsłuchania treści wyroku wraz z ustnymi motywami rozstrzygnięcia w trakcie trwania rozprawy. Niemniej jednak nie wpływa to na dalsze procedowanie, ponieważ termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadniania wyroku i możliwość późniejszego złożenia apelacji biegnie od dnia doręczenia stronie wyroku, a nie od dnia jego wydania.

Unieważnienie umowy jest aktualnie najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu kredytu frankowego. Jakie skutki wywołuje stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej?

Po pierwsze, umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta przez strony.

Po drugie, dochodzi do wzajemnych rozliczeń przez strony. Bank jest zobowiązany przez sąd do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków związanych kredytem (np. rat, prowizji, ubezpieczeń), natomiast kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.

Po trzecie, w przypadku unieważnienia umowy kredytu kredytobiorca nadal pozostaje właścicielem nieruchomości i to bez obciążeń w postaci hipoteki. Wpis o hipotece w księdze wieczystej jest wykreślany. Ponadto, kredytobiorca nie musi spłacać dalej kredytu.

KOMUNIKAT dla klientów Getin Noble Bank S.A. - skarga na Decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. - 04.10.2022 r.

Szanowni Państwo

informujemy, że Kancelaria pracuje obecnie nad stworzeniem dla swoich Klientów bezpłatnego wzoru skargi na Decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A.

Osoby zainteresowane zaskarżeniem tej decyzji, prosimy o wiadomość e-mail na adres: d.drapisz.drozd@kppp.pl do środy (05.10.2022 roku) do godziny 20:00. 

Klienci, którzy prześlą wiadomość, otrzymają w czwartek (06.10.2022 roku) do godz. 14.00 wzór skargi wraz z instrukcją dalszego postępowania. Skargę należy nadać nie później niż w piątek 7 października 2022r. w placówce pocztowej wraz z dowodem uiszczenia opłaty w kwocie 200 zł na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o numerze 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000.

Podkreślamy, że wzór skargi zostanie przesłany tylko Klientom zainteresowanym wniesieniem skargi we własnym imieniu.

KOMUNIKAT w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. - 30.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 30 września 2022r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął w stosunku do Getin Noble Bank S.A. przymusową restrukturyzację. Na jej skutek, większość aktywów i pasywów banku zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., który ma zostać następnie przemianowany na VeloBank.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych, w tym CHF, zostały natomiast wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A. Z chwilą rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji m.in. wygasły pełnomocnictwa udzielone przez bank.

Jaki wpływ na toczące się postępowania będzie miała restrukturyzacja banku?

Przede wszystkim, należy oczekiwać, że postępowania w sprawach już wszczętych – niezależnie od etapu na jakim obecnie się znajdują, zostaną zawieszone, ponieważ w miejsce Getin Noble Bank S.A. jako strony pozwanej będzie musiał wstąpić inny podmiot. 

Sprawy nie zostaną umorzone, będą toczyły się dalej, jednak sądy będą podejmowały wyłącznie czynności niecierpiące zwłoki. Z uwagi na rozpoczętą restrukturyzację postępowania sądowe potrwają na pewno dłużej niż dotychczas przewidywano.

Jakie w tej sytuacji rozwiązania proponuje Kancelaria?

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. niewątpliwie znacznie utrudni Kredytobiorcy odzyskanie środków dochodzonych w procesie, a więc wszystkich rat, które zostały uiszczone przez Klienta ponad kwotę otrzymaną z banku. Prowadzenie nadal procesu nie zostało pozbawione sensu – nadal wygranie sprawy sądowej pozwoli ustalić nieważność umowy kredytowej i w konsekwencji spowoduje anulowanie dalszego zadłużenia. Ryzyko nieodzyskania przez Kredytobiorcę nadpłaty, nawet po prawomocnym zakończeniu postępowania, stało się jednak bardziej realne.

Klientom, którzy spłacili już kapitał kredytu (tzn. wpłacili do banku więcej środków, niż bank wypłacił im z tytułu umowy kredytu) Kancelaria oferuje złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty dalszych rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasadność dochodzenia takiego zabezpieczenia upatrujemy również w przypadku Klientów, u których wnioski takie były już składane, ale zostały oddalone.

Zaczęły pojawiać się też całkiem uzasadnione pytania Klientów, czy w sytuacji, gdy nadpłacono już kredyt, a odzyskanie od banku nadpłaconych środków może okazać się niemożliwe, mogą zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu, nie czekając na decyzję sądu w tym przedmiocie.

W ocenie Kancelarii, jest to rozwiązanie uzasadnione sytuacją finansową banku, jednak decyzja w tym przedmiocie powinna zostać podjęta indywidualne przez każdego z Klientów, po rozważeniu wszelkich okoliczności.

Klienci Getin Noble Bank S.A. powinni mieć świadomość, że istnieje realne niebezpieczeństwo, że podmiot działający w imieniu banku będzie wzywał Kredytobiorców do zapłaty rat zgodnie z harmonogramem, a ostatecznie – może nawet wypowiedzieć umowę kredytu i wezwać do spłaty zadłużenia. Bank będzie mógł również wnieść pozew przeciwko Klientowi o zapłatę wyżej wskazanego zadłużenia. Ostatecznie, niespłacanie kolejnych rat stanowić będzie też podstawę do umieszczenia informacji o zadłużeniu w BIK – Biurze Informacji Kredytowej i wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową Klienta.

Mimo wyżej wymienionych ryzyk, rekomendujemy, aby Klienci, u których suma spłat przekracza kwotę kapitału, zaprzestali dalszych spłat rat kredytu.

Ponadto, informujemy że przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ww. decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Termin na wniesienie skargi upływa w dniu 7 października 2022 r.

Informujemy, że Klienci Kancelarii posiadający kredyt w Getin Noble Bank S.A. otrzymają indywidualną wiadomość e-mail z kontaktem, pod którym odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

ABC Frankowicza #43 Nie będzie skarg kasacyjnych od wyroków unieważniających umowy frankowe! - 26.09.2022 r.

Postępowanie sądowe charakteryzuje się tzw. dwuinstancyjnością. Od wyroku pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. W przypadku spraw frankowych przeważnie sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy, zaś drugiej instancji sąd apelacyjny. Od pewnego czasu możemy jednak zauważyć, że banki przegrywając w drugiej instancji szukają ratunku poprzez złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Banki jednak zapominają, że skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia – samo niezadowolenie z wyroku nie może być przyczyną ponownego zbadania i rozstrzygnięcia sprawy tym razem przez Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna może zostać złożona tylko w wyjątkowych sytuacjach i jak orzekł Sąd Najwyższy nie są nimi skargi odwołujące się do „wyroków ustalających nieważność umowy kredytu z uwagi na istnienie w niej klauzul umożliwiających stosowanie do przeliczeń kursu kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego w oparciu o tabele kursowe banku”. Mówiąc w skrócie Sąd Najwyższy nie będzie rozpoznawał skarg dotyczących umów pozwalającym bankom na dowolne ustalenie wysokości raty kredytobiorcy i jego salda zadłużenia.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim skróci czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy skierowanej do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy bowiem przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy bada, czy skarga mogła być w ogóle złożona. Jeśli tak, to przyjmuje skargę, a następnie ją rozpoznaje. W przeciwnym wypadku Sąd Najwyższy wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej i tym samym kończy postępowanie. Skargi kasacyjne banków będą zatem odrzucane na pierwszym etapie kontroli, czyli w ciągu około kilku miesięcy od dnia złożenia skargi przez bank, nie zaś w ciągu kilku lat jak ma to miejsce w przypadku przyjęcia sprawy do rozpoznania. Każda odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania wiąże się również z koniecznością poniesienia przez bank kosztów postępowania. Jest to dodatkowy argument przemawiający na rzecz rezygnacji z kontynuowania sporu. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2022 r., I CSK 2912/22 po raz kolejny podkreśliło przewagę frankowiczów w walce z bankami.

"Orzecznictwo jest niemal jednolicie korzystne dla kredytobiorców" - rozmowa z mecenasem Mateuszem Płudowskim w ramach programu "Biznes Teraz" Onet Business Insider - 21.09.2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozmową jaką redaktor serwisu Business Insider Polska Marcin Lis przeprowadził

z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim w ramach programu "Biznes Teraz". Podczas rozmowy poruszany był między innymi temat wpływu

orzeczenia TSUE z 8 września 2022 r. na toczące się postępowania o unieważnianie umów kredytów frankowych. Celem wywiadu było również

przekazania praktycznych wskazówek dla osób planujących wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi. 

 

Całość materiału znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:

https://www.onet.pl/video/programy/kredyty-frankowe/4v29f74,6c2ea0e6

https://www.youtube.com/watch?v=khUUQDTKf0s

 

 

ABC Frankowicza #42 Rewolucyjny wyrok TSUE z dnia 08 września 2022 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na kolejne pytania prejudycjalne dotyczące sposobu rozstrzygania w sprawach dot. kredytów frankowych.

Pierwsze zagadnienie dotyczyło możliwości usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia pozostałej, uczciwej części, w mocy. TSUE wskazał, że sąd krajowy nie może podzielić nieuczciwego postanowienia umownego i usunąć jego części (w przypadku Deutsche Bank zapisu „za zgodą banku”), ponieważ zmieniałoby to naturę postanowienia, oznacza to, że nie można usuwać tylko części nieuczciwego zapisu. Możemy to odnieść także do umów Ge Money Bank, gdzie zapis mówi o tym, że kurs banku to kurs NBP powiększony lub pomniejszony o marżę banku. Sądy zastanawiały się czy w tego rodzaju umowach nie można by usunąć zapisu o marży i zostawić rozliczenia wg kursu NBP – teraz mamy potwierdzenie, że nie jest to możliwe.

Drugie pytanie dotyczyło możliwości wprowadzenia do umowy przepisów krajowych zamiast nieuczciwych postanowień umownych. TSUE potwierdził, że jeżeli konsument się temu sprzeciwia sąd krajowy nie może uzupełniać umowy kredytu/zastępować nieuczciwego postanowienia przepisem dyspozytywnym. Tym samym, jeżeli umowa kredytu nie może dalej obowiązywać bez tego postanowienia, należy stwierdzić jej bezwzględną nieważność.

Odpowiadając na trzecie pytanie TSUE odniósł się do początku biegu terminu przedawnienia, wskazując, że rozpoczyna się z chwilą, gdy konsument/kredytobiorca powziął wiedzę o nieważności swojej umowy, nie może być on liczony od daty wymagalności każdej z rat kredytu.

Wyrok jest korzystny, potwierdza bezwzględną nieważność umów kredytowych i stanowi kontynuację dotychczasowej linii orzeczniczej, która w przeszło 90 % spraw kończy się pozytywnym dla frankowiczów rozstrzygnięciem.

 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.

 

ABC Frankowicza #41 Czy możliwe jest pozwanie banku gdy jeden z kredytobiorców zmarł? 05.09.2022 r.

Jedną z cech charakterystycznych umów kredytu na cele mieszkaniowe jest fakt ich zawarcia na kilkanaście, a bardzo często kilkadziesiąt lat. Część kredytobiorców zastanawia się co się stanie w przypadku gdy jeden ze współkredytobiorców zmarł. Czy nadal istnieje możliwość pozwania banku ?

Odpowiedź jest prosta – tak. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w kodeksie cywilnym prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Wśród tych praw mieści się możliwość występowania przed sądem z roszczeniem przeciwko bankowi o stwierdzenie nieważności zawartej umowy kredytu wraz z roszczeniem o zwrot uiszczonych rat kredytu oraz innych opłat wynikających z zawartej umowy kredytu.

Zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek w chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego spadek można nabyć na dwa sposoby: poprzez dziedziczenie ustawowe uregulowane wprost w kodeksie bądź poprzez testament sporządzony przez spadkodawcę.

Przepisy regulujące dziedziczenie ustawowe znajdują się w art. 931-940 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności po zmarłym dziedziczą jego dzieci i małżonek.

W przypadku gdy spadkodawca nie posiadał dzieci wraz z małżonkiem dziedziczą jego rodzice, a w sytuacji gdyby jeden z rodziców bądź oboje już nie żyli, wówczas w ich miejsce wchodzi rodzeństwo spadkodawcy.

Jeżeli zmarły w chwili śmierci nie był w związku małżeńskim dziedziczą wyłącznie jego rodzice. W wypadku gdyby jego rodzice, rodzeństwo i ich dzieci w chwili śmierci spadkodawcy już nie żyli, wówczas dziedziczą dziadkowie.

Niemniej jednak najczęstszym przypadkiem jest, że prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na małżonka i dzieci, ewentualnie małżonka i jego rodziców.

W sytuacji gdy dochodzi do dziedziczenia na mocy testamentu, spadkobiercą jest osoba bądź osoby wskazane przez zmarłego w testamencie.

W przypadku śmierci jednego z kredytobiorców, w pozwie skierowanym przeciwko bankowi do sądu po stronie powodowej (pozywającej bank) jest żyjący kredytobiorca/kredytobiorcy oraz spadkobierca/spadkobiercy zmarłego. Część roszczenia, która przypadałaby nieżyjącemu już kredytobiorcy trafia do jego spadkobierców proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spadku.

Bardzo często umowy kredytu zawierane są przez małżonków. W przypadku śmierci jednego z małżonków, drugi małżonek jest wówczas nie tylko jednym z kredytobiorców, ale również spadkobiercą. Wówczas część roszczenia, która byłaby należna zmarłemu przypada temu małżonkowi oraz ewentualnie pozostałym spadkobiercom.

Podobnie jest w przypadku, gdy jeden z kredytobiorców umrze już po wytoczeniu powództwa przeciwko bankowi. Pozostali kredytobiorcy nadal mają szansę na uzyskanie przed sądem korzystnego wyroku stwierdzającego nieważność zawartej umowy kredytu.

W sytuacji, gdy do śmierci kredytobiorcy (powoda) dochodzi na etapie postępowania sądowego wówczas sąd po uzyskaniu informacji o zgonie zawiesza postępowanie z urzędu. Oznacza to, że w chwili zawieszenia postępowania sąd odstępuje od podejmowania w sprawie jakichkolwiek czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenia powództwa lub dowodu np. sąd nie wyznacza terminu rozprawy.

Kiedy sąd podejmuje postępowanie? Sąd może podjąć postępowania z urzędu lub na wniosek.

Sąd podejmuje postępowanie z urzędu w sytuacji, gdy do trwającego procesu zgłoszą się lub zostaną wskazani spadkobiercy zmarłego powoda. Sąd podejmuje postępowanie na wniosek złożony przez jedną ze stron prowadzonego procesu.

Kluczowe jest aby spadkobierca, który zamierza wstąpić do trwającego procesu złożył oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku albo oświadczył, że termin na złożenie powyższego oświadczenia już minął. W przypadku gdy odrzucił on spadek nie może wstąpić w prawa i obowiązki zmarłego, tym samym nie może być stroną postępowania.

Z uwagi na czas trwania postępowania sądowego nie warto zwlekać ze zgłaszaniem się spadkobierców do procesu.

ABC Frankowicza #40 Znów rekordowy kurs franka szwajcarskiego - 17.08.2022 r.

Kiedy kurs franka szwajcarskiego wiosną tego roku osiągał rekordową wysokość odpowiedzialność za ten stan zrzucano przede wszystkim na wybuch wojny na Ukrainie i działania Szwajcarskiego Banku Narodowego. W czerwcu tego roku, bowiem Bank niespodziewanie - pierwszy raz od 2007 roku podniósł stopy procentowe. Po tej decyzji rynek zareagował najsilniejszym od 2015 roku  umocnieniem CHF.

Jak widać po ostatnich notowaniach, kurs franka szwajcarskiego niestety nadal rośnie. 24 sierpnia 2022 roku, kurs 1 CHF był równy 4,9916 PLN i niebezpiecznie zbliża się do 5,00 PLN  za 1 CHF.  

Dla kredytobiorców oznacza to więc kolejny wzrost rat, a w konsekwencji  - zobowiązania wobec banku. Kredyty waloryzowane do waluty CHF były przede wszystkim udzielane w latach 2005-2008, przy kursie franka szwajcarskiego sięgającego ok. 1 CHF – 2,30 PLN. Oferta kredytowa banku przedstawiana była wówczas jako korzystna, a dla osób nieposiadających zdolności kredytowej do zawarcia umowy kredytu w polskiej walucie – jako jedyna możliwa. Przy niewielkich wahaniach kursu CHF w tym okresie, kredytobiorcy spłacali raty kredytu znosząc fakt, że wielkość raty zależy od kursu waluty narzucanego przez bank.

Wraz z wzrostem kursu, spłacanie rat kredytu stało się coraz bardziej uciążliwe, a w przypadku niektórych gospodarstw domowych – wręcz niemożliwe. Wzrost kursu 1 CHF z 2,30 PLN do 4,99 PLN powoduje, że rata wzrosła w przypadku większości udzielanych kredytów o niemal 217%.  O tyle samo wzrosła również całość zobowiązania wobec banku, ponieważ wyższa rata nie pomniejsza kwoty, która pozostała kredytobiorcy do spłaty.  

Czy kurs CHF będzie nadal rosnąć? Bardzo prawdopodobne.

Czy wzrost kursu może przynieść jakieś korzyści? Otóż tak. Przytoczyć można przykład kredytobiorców, którzy po wejściu w życie tzw. ustawy antyspreadowej spłacali kredyt w CHF. Od 2011 r. kupowali wówczas franki szwajcarskie po  kursie nieprzekraczającym 1 CHF – 3,50 PLN i wpłacali je do banku tytułem spłaty rat. Sąd orzekający w tzw. procesie frankowym zasądza od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot wpłaconych rat kredytu. Jeśli kredytobiorca spłacał kredyt tak jak w przedstawionym przykładzie również w CHF, to sąd zasądza od banku na rzecz kredytobiorcy odpowiednią kwotę w CHF. Biorąc pod uwagę, że kredytobiorca wpłacał przez określony czas raty po np. 1000 CHF miesięcznie, to wpłacając (przy kursie 1 CHF – 3,50 PLN) 3.500 zł miesięcznie w rzeczywistości odzyska – po wygranym procesie, przy obecnym kursie CHF - 4990 zł za każdy wpłacony 1000 CHF, co daje ok. 14.990 zł zysku, za każde spłacone bezpośrednio 10.000 CHF.

ABC Frankowicza #39 Unieważnienie kredytu i co dalej? - 04.08.2022 r.

Pozew złożono w sądzie, przeprowadzono dowody, sąd wydaje wyrok ustalający nieważność umowy i co dalej? Rozwiązanie polegające na unieważnieniu kredytu frankowego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Wyrok taki powoduje, że umowa kredytu traci moc prawną i traktuje się ją jakby nigdy nie została zawarta. Stwierdzenie nieważności kredytu frankowego jest co do zasady korzystnym rozwiązaniem, bowiem powoduje tzw. ,,pozbycie się” kredytu w całości. Główne korzyści to: uwolnienie się od spłacania wadliwie prawnego kredytu, możliwość kredytobiorcy do żądania zwrotu wszystkich zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i innych poniesionych kosztów okołokredytowych. Dodatkowo, z prawomocnym wyrokiem sądowym kredytobiorca może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych. Ponadto musi dojść do wzajemnych rozliczeń między stronami. Na podstawie umowy kredytu bank wypłacił wskazaną w umowie kwotę, a kredytobiorca spłacał raty kapitałowo-odsetkowe, w związku z tym strony zobowiązane są zwrócić sobie to co otrzymały. Bank zwraca kredytobiorcy sumę wszystkich spełnionych świadczeń, tj. zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych (w PLN i CHF, jeśli kredytobiorca spłacał kredyt bezpośrednio w walucie CHF), a kredytobiorca zwraca bankowi kwotę udzielonego kredytu (w PLN).

Przykład:

Jan Kowalski zaciągnął kredyt w przeliczeniu z CHF na PLN na kwotę 300 000 zł. Po 15 latach spłacił łącznie 350 000 zł. Sąd wyrokiem unieważnił umowę kredytu. Jakie są skutki unieważnienia umowy?

-  Bank zwraca Janowi Kowalskiemu 350 000 zł,

- Jan Kowalski zwraca bankowi 300 000 zł.

 

Podejmując decyzję o złożeniu pozwu do sądu przeciwko bankowi warto skonsultować wszystkie możliwe rozwiązania z prawnikiem doświadczonym w prowadzeniu sporów bankowych. Nie należy zapominać, że pomimo podobieństw, każda sprawa jest inna i dla każdego klienta inne rozwiązanie będzie odpowiednie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. W każdej chwili możesz zmienić to ustawienie w naszym centrum prywatności.
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności(obowiązuje od 25 maja 2018)

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług i serwisów było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne.  W  związku  z  tym,  przekazujemy  Ci  ważne  informacje  na  temat  tego,  w  jaki  sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych lub podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie prywatność. Każdego dnia dbamy więc o bezpieczeństwo Twoich danych. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś był pewien, że są u nas bezpieczne.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531833, NIP: 8992759636, REGON: 360138260 (dalej również: A&M Inwestycje Sp. z o.o.)

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy  kontakt@wygrywamyzbankami.pl,   jak   też   przy   pomocy   formularza   kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej https://wygrywamyzbankami.pl/

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Informacje ogólne

Korzystanie z naszych Serwisów oraz uzyskiwanie informacji o ofercie może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki możliwościom wyboru to Ty decydujesz, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane, które zbieramy przetwarzamy wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną)
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda, o którą poprosimy. Twoja zgoda  jest  dobrowolna i  możesz  ją  wyrazić,  np.  przez  wpisanie  danych  w  polach  formularzy Serwisów, podczas rozmowy lub spotkania z naszym pracownikiem, poprzez wysłanie do nas zapytania e-mail. Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania naszych ofert oraz treści, reklam i innych usług w Serwisach oraz w Internecie. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów lub usług.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Tym samym informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach, prowadzeniu badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • dostawcy i administratorzy usług IT , w tym m.in. dostawcy systemu CRM, systemu Marketing Automation oraz innych systemów wykorzystywanych przez nas w celu prezentacji ofert lub/i realizacji umowy;
 • inni odbiorcy danych, np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej, biuro rachunkowe, inne;
 • organy publiczne, w tym Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów. Jeśli nabędziesz od nas towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez wymagany przez przepisy prawa podatkowego okres przechowywania dokumentów zawierających Twoje dane osobowe oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach.

Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: kontakt@wygrywamyzbankami.pl

korespondencyjnie: A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,które  powoduje  zaprzestanie  przetwarzania  przez  nas  Twoich  danych  w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podanego w naszych Serwisach. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie, wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies i na profilowanie możesz to zrobić.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

Jeżeli  uważasz,  że  przetwarzanie  przez  nas  Twoich  danych  osobowych  narusza  przepisy  prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W naszych Serwisach oraz zewnętrznych serwisach reklamowych zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu, np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji.

Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi. Reklamy i treści, jakie Ci wyświetlamy mogą  być  targetowane  lub profilowane,  czyli  kierowane  do  urządzeń  i  przeglądarek  o określonych cechach, wg różnych kryteriów.

Kryteria te to:

 • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
 • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach lub/i serwisach zewnętrznych
 • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
 • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).

Na potrzeby profilowania treści dokonujemy też podziału użytkowników naszych Serwisów (tj. podziału grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści według  zachowania użytkowników w naszych  Serwisach. W takiej sytuacji dokonywane przez nas profilowanie  będzie  się  przejawiało  w  emisji  reklam  naszych  ofert  do  użytkowników,  którzy  są zainteresowani tak sprofilowaną ofertą.

Powyższe  informacje  na  Twój  temat  zbierane  przez  nas  mogą  być  także  wykorzystywane  do profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem  cieszy się  ten  Serwis.  Stosujemy także  inne  technologie  tego  typu,  tj.  zapis  i  odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie. Ponadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasze Serwisy do utrzymania  sesji,  a  także  do  tworzenia  statystyk,  badań  i  analiz,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki sposób  użytkownicy  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury  i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych i ofert bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z A&M Inwestycje Sp. z o.o.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody w oknie dotyczącym cookies, jakie będzie się pojawiało  przy  wejściu  na  nasze  Serwisy.  Drugim  sposobem  jest  zmiana  ustawień  przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas ww. technologii w wyżej opisany sposób.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Dla  wyłączenia  technologii  localStorage  zaleca  się  także  następujące  czynności  w  zależności  od posiadanej przeglądarki:

Internet Explorer:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „'Pliki cookie i dane witryn sieci Web'” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale

„Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Mozilla Firefox:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled' zamienić domyślną wartość 'true' na 'false'.

Chrome:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Opera:

z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.

w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage' ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

Safari:

należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.

w miejscu "Zarządzaj danymi witryn" należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.

Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisów. Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych:

Android:

Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięcią  podręczną  lub cache)  lub  kliknąć  komendę  „wyczyść  dane  aplikacji”.  Cache  czy  pamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane.

iOS:

W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.

 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

W  celu  świadczenia  przez  nas  naszych  usług  oraz  ich  ulepszania  i  analizy  posiłkujemy  się  także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat niektórych wykorzystywanych przez nas usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Google Analytics

W naszych Serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów  IP  użytkowników  Google  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  w  innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia  raportów  o  ich  funkcjonalności  i  w  celu  świadczenia  dodatkowych  usług  na  naszą  rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak  również  zapobiec  przetwarzaniu  takich  danych  przez Google  poprzez pobranie  i  zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google Ads

Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszych  Serwisów  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą

Czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

 • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
 • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • możemy wyświetlać reklamy Ads osobom, które odwiedziły nasze witryny. Informacje o danych przetwarzanych przez Google znajdziesz tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

https://support.google.com/google-ads/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych  danych.  Nie przetwarzamy świadomie danych  osobowych  dzieci poniżej  16 roku ich  życia  bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Reklamodawcy

W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Twoje dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Pamiętaj jednak, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Rozwijamy się dynamicznie, dlatego nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli lub będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o tej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki  Prywatności  od  czasu  jej  ostatniego  przeglądania  można  się  dowiedzieć  się,  sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku niniejszego dokumentu.

Save settings
Cookies settings