Strefa Kredytobiorcy

Wygrane sprawy CHF

Nasze wygrane sprawy frankowe

PKO BP S.A.
Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 03.07.2024 r. (sygn. akt I C 996/23) pozwany: PKO BP S.A

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 03.07.2024 roku, sygnatura akt I C 996/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Bank BPH S.A.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I ACa 568/23) pozwany: BPH S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I ACa 568/23, pozwany BPH S.A. SSA Sławomir Jurkowicz, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.10.2022 roku (sygn. akt I C 889/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Bank Millennium S.A.
Wyrok SO w Kaliszu z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I C 2139/23) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I C 2139/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

PKO BP S.A.
Wyrok SO w Toruniu z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I C 981/24) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I C 981/24, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Bank Millennium S.A.
Wyrok SO w Ostrołęce z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I C 1147/23) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I C 1147/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Bank BPH S.A.
Wyrok SO w Gdańsku z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt XV C 1451/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 02.07.2024 r., sygnatura akt XV C 1451/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Bank Millennium S.A.
Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I C 179/22) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I C 179/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Bank BPH S.A.
Wyrok SO w Kaliszu z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I C 1527/23) pozwany: BPH S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I C 1527/23, pozwany BPH S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Bank BPH S.A.
Wyrok SO w Świdnicy z dnia 01.07.2024 r. (sygn. akt I C 1316/23) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 01.07.2024 r., sygnatura akt I C 1316/23, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Raiffeisen Bank International AG
Wyrok SO w Świdnicy z dnia 01.07.2024 r. (sygn. akt I C 2590/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 01.07.2024 r., sygnatura akt I C 2590/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

1 2 3 4 5 78