Wyrok SR w Zgorzelcu z dnia 14.05.2024 r. (sygn. akt I C 1463/23) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 14.05.2024 roku, sygnatura akt I C 1463/23, pozwany BPH S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu