Wyrok SR w Toruniu z dnia 14.05.2024 r. (sygn. akt I C 199/24) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 14.05.2024 roku, sygnatura akt I C 199/24, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu