Wyrok SR w Pszczynie z dnia 17.05.2024 r. (sygn. akt I C 1023/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 17.05.2024 roku, sygnatura akt I C 1023/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu