Wyrok SR w Oleśnicy z dnia 20.06.2024 r. (sygn. akt I C 542/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 20.06.2024 r., sygnatura akt I C 542/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu