Wyrok SR w Oławie z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt I C 431/21) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 16.01.2023 r., sygnatura akt I C 431/21, pozwany: mBank S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu