Wyrok SR w Lubaniu z dnia 07.06.2022 r. (sygn. akt I C 38/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 07.06.2022 roku, sygnatura akt I C 38/21, pozwany: Getin Noble Bank S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie nieznacznej części odsetek