Wyrok SR w Limanowej z dnia 27.06.2023 r. (sygn. akt I C 263/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej z dnia 27.06.2023 roku, sygnatura akt I C 263/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu