Wyrok SR w Kłodzku z dnia 27.03.2024 r. (sygn. akt I C 1188/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 27.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1188/23, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek