Wyrok SR w Częstochowie z dnia 08.04.2022 r. (sygn. akt I C 753/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 08.04.2022 roku, sygnatura akt I C 753/21, pozwany: Getin Noble Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetakmi, zwrot kosztów procesu