Wyrok SR w Bolesławcu z dnia 06.07.2018 r. (sygn. akt I C 469/18)


Wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 06.07.2018 roku, sygnatura akt I C 469/18, pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci Bankowego tytułu egzekucyjnego wydany przez bank Bank BPH S.A.