Wyrok SR w Białymstoku z dnia 18.06.2018 r. (sygn. akt I C 1450/18)


Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18.06.2018 roku, sygnatura akt I C 1450/18, stwierdzenie nieważności całej umowy, oddalenie powództwa PKO BP S.A. z tytułu wypowiedzianej umowy