Wyrok SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 09.05.2024 r. (sygn. akt I C 1321/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 09.05.2024 roku, sygnatura akt I C 1321/23, pozwany mBank S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu