Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 29.04.2024 r. (sygn. akt XII C 1825/23) pozwany: Bank Ochrony Środowiska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.04.2023 roku, sygnatura akt XII C 1825/23, pozwany Bank Ochrony Środowiska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu