Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 r. (sygn. akt I C 1389/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1389/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek