Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 26.02.2024 r. (sygn. akt XII C 822/22) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26.02.2024 roku, sygnatura akt XII C 822/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu