Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 26.02.2024 r. (sygn. akt XII C 1270/23) pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26.02.2024 r., sygnatura akt XII C 1270/23, pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu