Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 19.06.2024 r. (sygn. akt I C 1466/19) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1466/19, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek