Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt XII C 392/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.05.2023 roku, sygnatura akt XII C 392/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek