Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 17.06.2024 r. (sygn. akt I C 750/20) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.06.2024 r., sygnatura akt I C 750/20, pozwany: Bank BPH S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu