Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 16.05.2022 r. (sygn. akt I C 523/20) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16.05.2022 roku, sygnatura akt I C 523/20, pozwany: mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek