Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 15.02.2023 r. (sygn. akt I C 217/22) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.02.2023 roku, sygnatura akt I C 217/22, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (nieważność przesłankowa) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, uwzględnienie zarzutu zatrzymania