Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 15.01.2024 r. (sygn. akt I C 287/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.01.2024 roku, sygnatura akt I C 287/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu