Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 12.06.2024 r. (sygn. akt I C 1993/21) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1993/21, pozwany mBank S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu