Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 10.11.2020 r. (sygn. akt XII C 599/20)


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.11.2020 roku, sygnatura akt XII C 599/20, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji)