Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 10.05.2024 r. (sygn. akt I C 202/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.04.2024 roku, sygnatura akt I C 202/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu