Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 08.11.2023 r. (sygn. akt XII C 1139/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 08.11.2023 roku, sygnatura akt XII C 1139/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu