Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 06.06.2024 r. (sygn. akt XII C 2449/23) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 06.06.2024 roku, sygnatura akt XII C 2449/23, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek