Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 05.06.2024 r. (sygn. akt XII C 2007/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 05.06.2024 roku, sygnatura akt XII C 2007/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu