Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 04.04.2024 r. (sygn. akt I C 669/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 04.04.2024 roku, sygnatura akt I C 669/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek