Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 03.06.2024 r. (sygn. akt XII C 812/24) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 03.06.2024 roku, sygnatura akt XII C 812/24, pozwany BPH S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcy wraz z odsetkami i kosztami procesu