Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 02.02.2024 r. (sygn. akt XII C 142/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 02.02.2024 r., sygnatura akt XII C 142/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu