Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 31.07.2023 r. (sygn. akt I C 1002/20) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 31.07.2023 roku, sygnatura akt I C 1002/20, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek