Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 28.06.2024 r. (sygn. akt II C 1325/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 28.06.2024 r., sygnatura akt II C 1325/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek