Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 25.09.2023 r. (sygn. akt II C 751/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 25.09.2023 roku, sygnatura akt II C 751/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu