Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 25.06.2024 r. (sygn. akt I C 1240/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 25.06.2024 r., sygnatura akt I C 1240/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu