Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 21.02.2024 r. (sygn. akt II C 2288/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 21.02.2024 r., sygnatura akt II C 2288/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu