Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt I C 943/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 19.12.2023 r., sygnatura akt I 943/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu