Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 18.01.2024 r. (sygn. akt III C 2855/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 18.01.2024 r., sygnatura akt III C 2855/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”