Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 12.06.2024 r. (sygn. akt III C 2516/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 12.06.2024 r., sygnatura akt III C 2516/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu